Ontdek Uw Aantal Engel

Wie is de vader van de moderne psychologie, en waarom is het belangrijk?

Bron: rawpixel.comJe hebt misschien gehoord of aangenomen dat Sigmund Freud de vader van de moderne psychologie is. Freud was zeker een van de drijvende krachten in het veld. Anderen kunnen ook redelijkerwijs worden overwogen. Als je iemand in het veld vraagt, kan hij of zij Wilhelm Wundt voor die titel kiezen. Er zijn ook andere psychologen die worden geassocieerd met het begin van de moderne psychologie. Dus, wie is het en wat heeft het voor zin om op deze manier naar iemand te verwijzen?

Sigmund Freud: de vader van de moderne psychologie?

Sigmund Freud is een zeer bekende naam. Freud ontwikkelde theorieën over de geest en zijn functioneren en onderbouwde psychoanalytische behandeling van psychische problemen op basis van die theorieën. Hij wijdde zijn leven aan leren, het helpen van patiënten en het ontwikkelen van theorieën om het begrip van de menselijke psyche te bevorderen. Hij wordt terecht beschouwd als de vader van de psychoanalyse.Terwijl Freud uitgebreid aantekeningen maakte van zijn sessies met cliënten, waren zijn observaties meestal zijn interpretaties van de problemen van één persoon tegelijk. Zijn theorieën waren grotendeels extrapolaties van zeer beperkte gegevens. Freuds theorie van de geest en de problemen die zijn patiënten ervoeren, waren grotendeels gebaseerd op het idee van onbewuste motivaties of gedachten en motivaties buiten het bewustzijn van de persoon.Veel psychologen en anderen in het veld blijven Freuds theorieën onderzoeken en leren. Terwijl Freud werkte, had hij geen middelen om de geest of zijn theorieën met de wetenschappelijke methode te bestuderen en te kwantificeren. Aangezien de moderne psychologie een wetenschappelijk gebied is, is het misschien het beste om iemand anders te zoeken die de rol van vader van de moderne psychologie kan vervullen.

dromen van varken

Wilhelm Wundt - De vader van de moderne psychologie als wetenschapwat betekent 955?

Wilhelm Wundt heeft terecht de titel als de vader van de moderne psychologie als een wetenschappelijke bezigheid. Wundt benaderde de studie van de geest vanuit een wetenschappelijk perspectief vanaf het begin van zijn werk in het veld.

Voorname psychologie als een unieke wetenschap

Vóór Wilhelm Wundt was er geen wetenschap die bekend stond als psychologie. Mensen die de geest bestudeerden, deden dit door te leren over biologie en filosofie. Wundt begon ook met deze twee vakgebieden, maar hij voegde ze samen om een ​​aparte wetenschap te creëren die completer was dan de som der delen.Wundt noemde wetenschapspsychologie en was de eerste die zichzelf een psycholoog noemde.Bron: rawpixel.comEerste laboratorium voor experimentele psychologie opgericht911 numerologie betekenis

In de tijd van Wilhelm Wundt waren er twee experimentele psychologielaboratoria. Het laboratorium van Wundt in Leipzig was het eerste. In het lab voerden Wundt en zijn studenten experimenten uit om erachter te komen hoe getrainde waarnemers reageerden op verschillende stimuli.

Het nieuwe laboratorium van Wundt kwam met de behoefte om nieuwe onderzoekstechnieken te ontwikkelen. Zeker, er bestonden al veel technieken die in andere wetenschapsgebieden werden gebruikt. Nu Wundt echter de geest bestudeerde, had hij technieken nodig die hem zouden helpen dingen te ontdekken die fysieke tests niet altijd konden onthullen.Wundt schetste het verschil tussen introspectie en interne perceptie. Introspectie was volgens Wundt niet nauwkeurig genoeg om op te vertrouwen voor wetenschappelijke experimenten. In plaats daarvan gaf hij de voorkeur aan interne waarneming, die getrainde waarnemers in zijn psychologisch onderzoekslaboratorium oefenden door significante reacties op stimuli te rapporteren.

Publicaties en psychologische tijdschriften

In Wundts boek 'Principles of Physiological Psychology', gepubliceerd in 1874, werden de experimentele technieken beschreven die hij op dat moment voor psychologisch onderzoek had ontwikkeld. Wundt richtte ook het eerste psychologietijdschrift op, getiteld Philosophical Studies, dat verslag deed van zowel experimentele bevindingen als algemene concepten van de psychologie. Het gebruik van psychologische tijdschriften om nieuwe informatie te publiceren, te onderzoeken en te bestuderen, gaat vandaag door.

Bijdragen van studenten

Wundt begon niet met een specifiek vakgebied van de psychologie - hij gaf tenminste geen naam aan een denkrichting of schreef geen werken die aan één denkrichting waren gewijd. Wat hij echter deed, was de studie van psychologie op een unieke manier benaderen. Door dit te doen legde hij de basis voor een denkrichting die een student, Edward B. Titchener, zou vinden en het structuralisme zou noemen.

Structuralisme hield in dat de processen van de menselijke geest werden afgebroken om ze afzonderlijk te bestuderen. Structuralisme was ook gewijd aan het bestuderen van de algehele structuur van de geest, en hoe elk van deze afzonderlijke delen samenwerkte om een ​​bewuste gedachte te vormen.

Als geen van de studenten van Wilhelm Wundt ooit iets belangrijks had gedaan op het nieuwe gebied van de psychologie, zouden de bijdragen van Wundt voldoende zijn geweest om hem de titel van vader van de moderne psychologie te bezorgen. Dat was echter niet het geval; veel van zijn studenten leverden een belangrijke bijdrage aan hun eigen rechten. Deze omvatten:

 • Edward Titchener - grondlegger van het structuralisme
 • James McKeen Cattell - eerste hoogleraar psychologie in de Verenigde Staten
 • Charles Spearman - Vroege theoreticus over psychologische onderwerpen, waaronder statistiek, intelligentie en factoranalyse
 • Stanley Hall - eerste Amerikaan die een Ph.D. in psychologie en eerste president van de American Psychological Association
 • Charles Hubbard Judd - grondlegger van onderwijspsychologie
 • Hugo Munsterberg - een vroege pionier van toegepaste psychologie in de klinische praktijk, industriële organisaties en forensisch onderzoek

Wundt verschilde in veel opzichten van Freud, maar een van de belangrijkste manieren waarop zijn theorie verschilde, was dat Wundt geloofde dat psychologie alleen bewuste gedachten moest bestuderen. De studenten van Wundt waren het daar meestal mee eens. In feite gingen Munsterberg en andere studenten waarmee Wundt samenwerkte zelfs zo ver dat ze beweerden dat het onbewuste niet eens bestaat, een duidelijke afwijking van Freuds nadruk op het onbewuste en zijn theorieën over de structuur van de menselijke geest.

Bron: pxhere.com

Samenvatting van de bijdragen van Wundt aan de psychologie

droom van bomen

Wundt heeft dus veel bereikt op het nieuwe gebied van de psychologie. Hij droeg deze dingen bij die niemand anders eerder of sindsdien heeft bijgedragen:

 • Hij vestigde de psychologie als haar vakgebied, los van biologie en filosofie.
 • Hij noemde het nieuwe vakgebied 'psychologie' en haar beoefenaars 'psychologen'.
 • Hij richtte het eerste onderzoekslaboratorium voor psychologie op.
 • Hij bedacht enkele van de vroegste technieken om psychologie te studeren in een laboratoriumomgeving.
 • Zijn werk leidde tot de vorming van de eerste denkrichting in de psychologie door zijn student.

Wundt leverde ook bijdragen die niet per se uniek waren in het veld, maar hielpen hem te vestigen als een belangrijke kracht in de psychologie. Deze omvatten:

 • Een wetenschappelijk boek schrijven over zijn methoden en bevindingen.
 • Een psychologietijdschrift oprichten.
 • Onderwijs aan studenten die een aanzienlijke invloed op het veld hebben gehad.

Wat betekent het om de vader van een veld te zijn?

De titel van 'vader' van een vakgebied is gewoon een poëtische manier om de grondlegging van een bepaald onderwerp door een persoon te beschrijven en samen te vatten wat mensen die in dat onderwerp studeren of erdoor werden beïnvloed, een grote en belangrijke bijdrage eraan vonden.

droom over puppy's bijbelse betekenis

Bron: pxhere.com

Vanwege de bijdragen van Wundt en de extra bijdragen van degenen die hij heeft opgeleid en geïntroduceerd in het veld, wordt zijn plaats als de grondlegger van de psychologie door de meesten geaccepteerd, ondanks Freuds schijnbaar hogere populariteit in de media. Veel mensen hebben door de geschiedenis heen bijgedragen aan de psychologie en het begrip van de menselijke geest en het menselijk gedrag, waarbij elk hun eigen stempel heeft gedrukt.

Waarom maakt het uit wie de vader van de moderne psychologie is?

Dus, wat heeft het voor zin om uit te zoeken wie je de vader van de moderne psychologie moet noemen? Per slot van rekening dragen zoveel mensen bij aan iemands vakgebied dat er maar weinig wetenschappen op de schouders van één reus rusten. Behalve dat, wat gaan we doen als we beslissen wie het is? Hem heiligen? Monumenten voor hem oprichten en alle herinneringen aan andere pioniers in de psychologie uitwissen? Natuurlijk niet!

In zekere zin maakt het niet uit wie de vader van de moderne psychologie is. Het belangrijkste is hoe ver het veld is gekomen en wat we er vandaag de dag van kunnen leren.

Het kan een voordeel zijn om te beslissen wie deze titel moet dragen. Door Wilhelm Wundt te kiezen, kiezen we ervoor om psychologie als een wetenschappelijke discipline te zien. We kunnen het zien als een objectieve wetenschap in plaats van de filosofische noties van één man. We kunnen psychologie begrijpen als een continu veld dat kan veranderen en groeien naarmate onderzoekers hun bevindingen toevoegen aan het grotere oeuvre in het veld.

Misschien heb je erover nagedacht om met een counselor te praten, maar was je bang dat ze hun subjectieve idee zouden hebben van hoe je geest werkte. Misschien ben je bang geweest dat een therapeut je naar onmogelijke maatstaven zou beoordelen of je zou categoriseren met alle warmte van een computersorteerprogramma.

De wetenschappen van de psychologie toegepaste psychologie en counseling is gegroeid. De wetenschap die deze zustervelden aandrijft, heeft methoden en technieken voortgebracht die met wetenschappelijke studies zijn bewezen. Psychologen, therapeuten en counselors doorlopen een trainingsperiode waarin ze rechtstreeks samenwerken met mensen zoals jij die problemen hebben met de geestelijke gezondheid of die door moeilijke situaties heen werken.

Therapeuten van BetterHelp.com bieden online counseling waar en wanneer u maar wilt. Onder de duizenden professionele therapeuten bij BetterHelp kunt u worden gekoppeld aan iemand die past bij uw opvattingen, uw situatie en uw problemen op een manier die bij u past.

dromen over een oude vriend

Deel Het Met Je Vrienden: