Wat is de definitie van cognitie in de psychologie?

Bron: pixabay.comwat symboliseert een luipaard?

De manier waarop iemand denkt, kan van grote invloed zijn op de manier waarop ze zich gedragen. Denkpatronen maken een verschil in geestelijke gezondheid. Het begrijpen van de componenten van geestelijke gezondheid kan een belangrijke stap zijn op weg naar gemoedsrust en welzijn. Dit artikel bespreekt de manier waarop uw gedachteleven de geestelijke gezondheid beïnvloedt en hoe dit kan worden aangepakt door middel van counseling.Wat is cognitie?

Waar denk je aan als je het woord 'cognitie' hoort? Het is geen woord dat in alledaagse conversaties naar voren komt, maar de term kan gedachten oproepen over hoe wij mensen denken. Het is waarschijnlijk dat u, tenzij u een aantal psychologielessen volgt, het woord cognitie zelden zult tegenkomen. Omdat we allemaal mentaal welzijn nastreven, kan het belangrijk zijn om de individuele elementen die bijdragen aan ons holistische welzijn te begrijpen. Dit artikel behandelt de vraag hoe cognitie wordt gedefinieerd in psychologische kringen. Hoe zouden we het kunnen definiëren, zowel technisch als eenvoudig, en wat zijn de componenten ervan?Technische definitie

Volgens de American Psychological Association (APA), kan cognitie worden gedefinieerd als de processen van weten, inclusief bijwonen, herinneren en redeneren. Het kan ook worden gedefinieerd als de inhoud van deze processen, zoals concepten en herinneringen.

Eenvoudige definitie111 tweelingvlam nummer

Psychologie vandaag biedt een alternatieve definitie van cognitie door te stellen: 'Cognitie verwijst eenvoudig naar denken.' Cognitie verwijst doorgaans naar de processen van denken en weten. Maar wat denken en weten precies? En hoe verhouden ze zich tot aandacht, geheugen en redenering?

Denken

We denken allemaal, maar als iemand je zou vragen wat denken is, is het misschien niet gemakkelijk om het te definiëren. Denken is een proces dat voortdurend in onze geest plaatsvindt, maar het is moeilijk op een tastbare manier te beschrijven. Volgens Wetenschappelijke Amerikaan, 'Wanneer een enkel neuron vuurt, is het een geïsoleerde chemische blip. Als er veel samen vuurt, vormen ze een gedachte. ' Er is dus een biologisch proces dat kan helpen verklaren wat een gedachte is vanuit één perspectief, maar dat begint pas net aan de oppervlakte te komen.Als je denkt dat je geest als een computer is, zou je denken kunnen definiëren als het verwerken van informatie, wat een meer praktische manier lijkt om het concept te bekijken. Die verwerkte informatie, eenmaal in gedachten gehouden, kan worden beschouwd als weten of kennis.

Kennis'Ware kennis bestaat in weten dat je niets weet. ' - Socrates

We kunnen kennis beschouwen als de informatie die in onze geest is opgeslagen, maar dat is slechts één manier om naar het concept te kijken. We kunnen kennis beschouwen als het geheel van menselijk begrip dat is ontwikkeld sinds het begin van ons collectieve bestaan, maar dat misschien iets te breed is voor onze doeleinden hier.Als we ons blijven afvragen wat kennis is, kunnen we merken dat we uit het rijk van de psychologie stappen naar het rijk van de filosofie. 'In het dagelijkse gebruik verwijst kennis naar het zich bewust zijn van of vertrouwd zijn met verschillende objecten, gebeurtenissen, ideeën of manieren om dingen te doen', aldus Psychologie vandaag. Er is een term die wordt gebruikt om de studie van kennis te beschrijven. Het heet epistemologie. Volgens Stanford universiteit,

'Bij de studie van kennis houdt epistemologie zich bezig met de volgende vragen: wat zijn de noodzakelijke en voldoende voorwaarden voor kennis? Wat zijn de bronnen? Wat is de structuur en wat zijn de grenzen? 'wat betekent 722?

Bron: unsplash.com

Hoe we ervoor kiezen om de term te definiëren, hangt af van hoe technisch en gedetailleerd we zouden willen zijn. Cognitie is gerelateerd aan denken en kennis. Kennis wordt opgebouwd door aandacht.

Aandacht

Het proces van kennisopbouw begint in wezen met aandacht. We kunnen aandacht zien als de richting waarin we ons bewustzijn richten. Als we bijvoorbeeld in een klas of een vergadering zitten, mogen we geen van de nieuwe kennis opnemen die de begeleider ons kan overbrengen als ons bewustzijn is gericht op een gesprek met de persoon die naast ons zit. We kunnen nieuwe kennis opdoen over de persoon met wie we in gesprek zijn, maar dat is waarschijnlijk niet waar we onze aandacht in die omgeving op zouden moeten richten.

We denken waarschijnlijk niet regelmatig aan aandacht. Als we erover nadenken, kunnen we merken dat we de veelgebruikte uitdrukking 'let op' gebruiken, vooral als we met kinderen werken. Maar we associëren aandacht waarschijnlijk met Attention Deficit Hyperactivity Disorder of ADHD. Volgens de Nationaal instituut voor geestelijke gezondheid,

'Attention-deficit / hyperactivity disorder (ADHD) is een hersenaandoening die wordt gekenmerkt door een voortdurend patroon van onoplettendheid en hyperactiviteit-impulsiviteit die het functioneren of de ontwikkeling verstoort. Onoplettendheid betekent dat iemand van zijn taak afdwaalt, doorzettingsvermogen mist, moeite heeft om de focus vast te houden en ongeorganiseerd is. '

De onoplettendheid die gepaard gaat met ADHD kan de aandacht illustreren als het tegenovergestelde: bij de taak blijven, vasthoudend blijven, de focus behouden en georganiseerd blijven. Het ontwikkelen van de vaardigheid om onze aandacht te kunnen richten en richten op waar die nodig is, is de sleutel tot leren en het opbouwen van nieuwe kennis. Dat geldt ook voor het opslaan van die nieuwe informatie in ons geheugen.

Geheugen

bijbelse betekenis van een tweeling in dromen

Geheugen is een sleutelcomponent van kennis, en daarom cognitie, omdat het de manier is waarop we informatie opslaan. Het is het medium waarmee we onze kennis kunnen opbouwen. Wanneer we nieuwe informatie opnemen, koppelen we deze aan bestaande informatie en bewaren we deze voor later gebruik. Net als een computer kunnen we dat niet doen zonder geheugen.

Het is waarschijnlijk dat we niet vaak aan ons geheugen denken, behalve misschien als we onze sleutels kwijtraken. Als we een familielid hebben dat aan dementie lijdt, denken we misschien vaak aan het geheugen, of het gebrek daaraan. Volgens de Alzheimer's Association, 'Dementie is een algemene term voor geheugenverlies en andere mentale vermogens die ernstig genoeg zijn om het dagelijks leven te verstoren.' Als we bedenken hoe geheugenverlies van invloed kan zijn op ons leven, kunnen we enig inzicht krijgen in het belang ervan.

Naast geheugenverlies wordt dementie ook gekenmerkt door persoonlijkheidsveranderingen en verminderd redeneren. Redeneren is een ander facet van cognitie dat kan worden beïnvloed door of invloed kan hebben op de geestelijke gezondheid.

Redenering

Het woordenboek Merriam-Webster definieert redenering als het vermogen een mening te vormen of tot een conclusie te komen op basis van verzamelde informatie. Een andere definitie wordt gegeven door de American Psychological Association, waarin staat dat redeneren 'het denkproces is waarin conclusies worden getrokken uit een reeks feiten; denken gericht op een bepaald doel of doel. '

spirituele betekenis van een opossum

Door te redeneren bouwen we kennis op. In wezen is redeneren het proces van het opbouwen van een kennisbasis. Redeneren is hoe we de informatie die we opnemen en daaruit kennis vormen, verwerken. Cognitie is een woord dat wordt gebruikt als we het over denken hebben, maar het omvat meer dan alleen dat ene onderdeel. Het omvat ook:

  • Weten
  • Aandacht
  • Geheugen
  • Redenering

Cognitie is hoe we informatie over alles verwerken, opslaan en gebruiken, van de manier waarop we onze ochtendkoffie brouwen tot hoe het universum werkt.

Cognitieve problemen behandelen

Bron: rawpixel.com

Sommige psychische problemen of ziekten houden rechtstreeks verband met een verminderde cognitie. In scenario's waarin een persoon moeite heeft om dingen te begrijpen of erover na te denken, kan een professional in de geestelijke gezondheidszorg helpen de onderliggende oorzaken van cognitieve problemen te verhelderen. Er zijn verschillende benaderingen die bij counseling kunnen worden gevolgd, waaronder:

  • Voedingsadvies om voeding aan te passen
  • Fysiotherapie om de gezondheid aan te pakken
  • Cognitieve gedragstherapie (CGT)

Deze en meerdere andere bronnen zijn beschikbaar om mensen te helpen milde cognitieve stoornissen te overwinnen.

BetterHelp is een netwerk van gekwalificeerde adviseurs die u online kunt ontmoeten. Wanneer het u uitkomt en in uw eigen huis, kan een erkende therapeut u ondersteunen als u worstelt met cognitieve, emotionele, gedrags- of andere psychische problemen. Hieronder vindt u enkele beoordelingen van BetterHelp-adviseurs, van mensen met verschillende problemen.

Counselor beoordelingen

wat symboliseert een eekhoorn?

'Mark heeft buitengewoon veel aandacht besteed aan alles wat ik openbaar maak. Hij heeft me niet alleen steun gegeven, maar ook inzicht en aanmoediging om me te laten weten dat ik op de goede weg ben naar zelfverbetering en ontdekking. Bovendien heeft Mark me waardevol inzicht gegeven in mijn romantische relatie, met name door meer te leren over de relatiedynamiek en hoe ik een sterkere, gezondere relatie kan opbouwen. '

'Ik heb het zoeken naar een therapeut lange tijd uitgesteld. Ik zag op tegen mijn eerste gesprek met Neil en alle onhandige, onhandige verklaringen die ik over mijn depressie en angst zou moeten geven. Alle dingen die aanvoelden als smerige geheimpjes die me zoveel pijn bezorgden. Maar ik was zo aangenaam verrast door de manier waarop Neil nauwkeurig oppikte wat ik zei en me meer inzicht gaf in hoe mijn brein werkte. Het zorgde ervoor dat mijn probleem veel minder als een persoonlijk probleem aanvoelde en meer als een universeel probleem dat we samen konden onderzoeken. Hij geeft me altijd binnen een dag of twee een doordachte reactie als ik een bericht stuur. Ik denk eigenlijk dat we tussen de sessies door meer vooruitgang hebben geboekt door dingen die eraan komen in realtime te kunnen communiceren. Neil is intelligent en aardig. Ik waardeer zijn communicatiestijl enorm en kan hem van harte aanbevelen. '

Gevolgtrekking

Begrijpen hoe we denken en kennis vormen, kan ons helpen in ons leven en in onze relaties. Het kan ons ook helpen te herkennen wanneer we problemen hebben, zodat we weten wanneer we hulp moeten zoeken. Als we hulp zoeken, kunnen we ervoor kiezen om contact op te nemen met een therapeut zoals die op BetterHelp. Ze kunnen ons helpen de oorzaak van de problemen vast te stellen en manieren te vinden om ermee om te gaan. Ze kunnen ons ook helpen om een ​​nog beter begrip te krijgen van wat cognitie is en hoe het zich verhoudt tot ons als individuen, wat ons uiteindelijk kan helpen om een ​​beter leven te leiden. En wie wil daar nou niet aan denken?